Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρνης -Βουρκωτής από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου