Αποκαταστάσεις ζημιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .