Σκέψεις για την πολιτική κατάσταση στην Άνδρο (ΙΙ)