Νέοι υποψήφιοι δημοτικοί, τοπικοί σύμβουλοι και τοπικοί πρόεδροι